شرح وظایف مدیریت برنامه بودجه
شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه

· اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ظوابط مربوطه

· نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.

· رصد نمودن تمامی برنامه های ملی،منطقه ای و شهری در حوزه مدیریت شهری.

· نظارت و ارزیابی مستمر و تحلیل و مرور برنامه و بودجه و تعیین اقدامات اصلاحی لازم در سه سطح قبل ،حین و بعد از اجرای برنامه و بودجه.

· ارایه گزارش برنامه پایش به شورای عالی تخصیص بودجه و مسئولین ذیربط.

· نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه ،اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت با همکاری سایر حوزه ها.

· بررسی روش ها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روش های بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.

· تنظیم و ارایه گزارش انطباق عملکرد واحدهای مختلف شهرداری با برنامه های مدون به مسئولین ذیربط.

· ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز شهرداری.

· پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارش های عملکردی تحلیلی.

· انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

اداره بودجه

· اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

· پیگیری،تهیه و تنظیم بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدارسازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت در برنامه بودجه با همکاری سایر حوزه ها.

· تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی تهیه بودجه،بودجه اصلاحی، متمم بودجه و ...شهرداری و سازمان های وابسته، با توجه به ضوابط مربوطه.

· پیگیری انجام تکالیف بودجه ابلاغ شده از طرف شورای اسلامی شهر.

· آماده سازی و ارایه گزارش ها و تحلیل های مختلف از عملکرد بودجه.

· بررسی روش ها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روش های بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.

· ارزیابی و کنترل مالی بهای تمام شده فعالیت ها بر اساس مبالغ بودجه ای و هزینه های دوره های گذشته.

· تهیه و تنظیم تبصره های پیشنهادی و درج آن در لایحه بودجه.

· انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

اداره برنامه ریزی

· اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

· تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی ،میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.

· رصدنمودن تمامی برنامه های ملی و منطقه ای در حوزه مدیریت شهری با هدف بهره گیری از ظرفیت های آنها و همچنین برنامه های شهری و شهرداری با آنها.

· رصدنمودن تمامی برنامه های شهری اعم از برنامه های شهرداری های سایر کلان شهرها،داخلی شهرداری و سایر دستگاه های دخیل در مدیریت شهری با هدف بهره گیری از ظرفیت های آنها و ایجاد یکپارچگی.

· پایش ،کنترل و انطباق برنامه های اجرا شده با برنامه های تدوین شده،تعیین انحرافات و پیشرفت ها و تهیه گزارشات لازم.

· هماهنگی و انطباق بین برنامه واحدهای وظیفه ای با برنامه های کلان شهرداری.

· انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

تاریخ به روز رسانی: 1398/06/31
تعداد بازدید: 6175
Powered by DorsaPortal