شماره مناقصه: 98-92238
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی اماکن، ساختمانهای اداری، تاسیسات و غیره شهرداری و سازمان های تابعه و راه بند توسط نیروی انسانی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/06/21
آخرین مهلت: 1398/06/20
 
جهت دریافت فایل مناقصه اینجا کلیک نمایید. 
فایل:
Powered by DorsaPortal