شهرداری رشت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
پيگيري و وصول عوارض
 

نام و نام خانوادگی: فرزانه ابراهیمی
پست سازمانی: کارشناس مسئول عوارض
مدرک تحصیلی : لیسانس ریاضی
متولد: رشت
تلفن تماس :33253232-013
پست الکترونیک: avarez@rasht.ir
 
  
شرح وظایف کارشناس درآمد

         •  شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
         •  اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
         •  برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
         •  انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
         •  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
         •  بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
         •  بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
         •  شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
         •  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
     
  
پرسنل واحد پیگیری و وصول عوارض
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
میترا زینی  کارشناس درآمد فوق لیسانس ریاضی داخلی-19
  
 
1397/12/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal