شهرداری رشت
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت
 


نام و نام خانوادگی: مریم تجددی
پست سازمانی: مدیریت درآمد و املاک
مدرک تحصیلی :
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
متولد: رشت
تلفن تماس :33242003-0131
پست الکترونیک: Tajadodi@rasht.ir
 
 
شرح وظایف مدیریت درآمد
    •    برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق
        یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
    •    برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
    •  صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوراض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری 
           شهروندان
    •   اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
    •   بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
    •   برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    •   برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
    •   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظایف اختصاصی مدیر درآمد
    •   نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
    •  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق
          یا سایر واحدهای تا بعد تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف
تعرفه های مذکور
    •   برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
    •    صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری 
         شهروندان
    •    اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
    •   صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
    •   انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
 
واحد های زیر مجموعه
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
 

 
رئیس دفتر
لیسانس

013-33242003

اسماعیل چراغی
 دبیر کمیسیون ماده 77 لیسانس
حسابداری   

013-33229124


عاطفه تقی پور
رئیس اداره ممیزی و نوسازی  لیسانس
ریاضی کاربردی
013-33253233
 
محمد پورصادق
مسئول عوارض نقلیه لیسانس مدیریت    013-33260019
  فرزانه ابراهیمی    مسئول وصول و پیگیری عوارض  لیسانس    ریاضی 013-33260021
  ژاله آفرین زاد مسئول  حسابداری درآمد لیسانس حسابداری 013-33237583
  محمد رضا مزین  کارشناس فن آوری اطلاعات لیسانس   کامپیوتر 013-33237583
1395/11/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal