شهرداری رشت
به پرتال مدیریت درآمد و املاک شهرداری رشت خوش آمدید
منطقه پنج
 
درآمد منطقه پنج
نام و نام خانوادگي:  مسعود آرستن
پست سازماني: رئيس درآمد
مدرك تحصيلي : ليسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :-0131
پست الكترونيك: mant5@rasht.ir
 
درآمد منطقه پنج         
 
واحد هاي زير مجموعه
نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي تلفن
مسعود آرستن
 رئيس درآمد ليسانس - 0131-
فرهنگ زماني كارشناس درآمد  ليسانس   - 0131-
1394/09/03
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal