شهرداری رشت
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
دبير خانه كميسيون ماده 77

 
نام و نام خانوادگي : اسماعيل چراغي
پست سازماني : دبير كميسيون ماده 77
تلفن تماس :33229124-013
پست الكترونيك: Cheraghi@rasht.ir
 
 شرح وظايف دبير خانه كميسيون ماده 77
  • مراحل مقدماتي تشكيل پرونده و ارجاع به كميسيون ماده 77 شامل ( شناسايي مودي ٬ محاسبه عوارض و ..)
  • انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و تكميل پرونده هاي ارجاعي به كميسيون.
  • تنظيم تصميم اعضا كميسيون به تفكيك هر پرونده.  
  • ابلاغ قانوني آرا صادره از سوي كميسيون به موديان و شهرداري
  • حفظ و نگهداري كليه مكاتبات اداره و سوابق آرا صادره  شركت در جلسات كميسيون و ارائه توضيحات لازم به اعضاء
  • حفظ ارتباط با ساير واحدهاي شهرداري مرتبط با موضوعات و پرونده هايي كه به كميسيون ارجاع مي شود به ويژه واحد درآمد شهرداري
  • دعوت از مودياني كه پرونده آنها در كميسيون مطرح است براي ارائه لايحه دفاعيه و يا حضور در كميسيون و دفاع قانوني خود
  •  دعوت از كارشناسان ذيربط در شهرداري براي حضور در جلسه و ارائه توضيحات لازم و دفاع از حقوق شهرداري
  • مراقبت بر اينكه تعيين اعضا كميسيون وفق مقررات انجام شده باشد و پيگيري جهت اعضايي كه جديدا تعيين مي شوند
 
 
   
 
پرسنل دبير خانه كميسيون ماده 77
  نام و نام خانوادگي
سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي
پروين طهماسبي
 كارشناس كميسيون ماده 77
ليسانس حسابداري
 
1394/09/15
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal