شهرداری رشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
جلسه پیرامون رفع ابهامات ماده 59 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت با حضور معاونین محترم برگزار گردید 1395/01/31
جلسه پیرامون رفع ابهامات ماده 59 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت با حضور معاونین محترم برگزار گردید

جلسه پیرامون رفع ابهامات ماده 59 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت با حضور معاون محترم مالی اقتصادی و معاون محترم  معماری شهرسازی و کارشناسان درآمد و فنی مناطق در دفتر مدیریت تشخیص و وصول درآمد برگزار گردید
جناب آقای محمد تقی نظری معاون مالی و اقتصادی در ابتداسال نو تبریک و از کارشناسان و مدیر درآمد تشکر و قدردانی نموده اند.
سرکار خانم تجددی مدیر درآمد اظهار داشتن ماده مذکور  در راستای ابلاغ طرح تفضیلی تدوین شده است ، لذا وصول این ماده کلیه مصوبات طرح تفضیلی میبایست مد نظر قرار گیرد. در ادامه جناب آقای نوروزی معاون معماری و شهرسازی در خصوص مصوبات طرح تفضیلی توضیحاتی را ارائه فرموده اند و سپس کارشناسان  حاضر در جلسه نسبت به اظهارا نظر در جهت اجرای هرچه صیحیح تر این ماده پرداختند.
  
تعداد بازدید: 229
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal