شهرداری رشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی 1399/04/05
حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی


حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان

درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی درخصوص روند اجرای

طرح های ایجاد شده کارآفرینی درسطح شهررشت و ارایه پیشنهادو برنامه های قابل اجرا درحوزه

کارآفرینی درکلانشهر های کشور(آذربایجان شرقی تبریز)

تعداد بازدید: 81
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal