شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
ریاست اداره تشخیص و ثبت درآمد

 
نام و نام خانوادگی :میترا زینی
پست سازمانی : رئیس اداره تشخیص و ثبت درآمد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی 
متولد: رشت
تلفن تماس :33260021-013
پست الکترونیک: zeini@rasht.ir
 
 شرح وظایف اختصاصی رئیس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد
      •   نظارت بر حسن اجرای محاسبه عوارض شهرداری و مصوبات مربوطه.
      •   شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
      •   اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
      •   تجزیه و تحلیل ساختار درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای بهبود و اصلاح آن.
      •   برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای شهرداری.
      •     نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب، پیشه وران، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن (اعم از اینکه به منطقه تفویض و یا به صورت متمرکز مورد اقدام قرار گیرد).         
 
       •   نظارت و رسیدگی بر وصول عوارضی که از طریق سازمانهای دولتی و سایر موسسات وصول می شود و باید در وجه شهرداری واریز گردد.
       •   ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
       •   انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
 
شرح وظایف کارشناس درآمد
      •  شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
      •  اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
      •  برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
      •  انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
      •  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
      •  تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
      •  بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
      •  بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
      •  شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
      •  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
1398/07/02
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal