شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
مدیران قبلی
 

ناصر احمدی فر

1361

1363

حسین وفادار

1364

1366

احمد حق پناه

1366

1367

شاپور حیدری

1370

1371

محمد تقی خالقی

1371

1382

جواد حرفت خواه

1382

1391

هاجر خرم دل

1391

1393

محمد تقی نظری

1393

1394

هاجر خرم دل
1394
1395
مریم تجددی
1395
1396
جواد حرفت خواه
1396
تاکنون

 

1397/12/11
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal