شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
حسابداري درآمد
 

نام و نام خانوادگی: ژاله آفرین زاد
پست سازمانی: مسئول  حسابداری درآمد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی
متولد: رشت
تلفن تماس :33227583-013
پست الکترونیک: hesabdaramad@rasht.ir
 
 
شرح وظایف اختصاصی کارشناس مسئول مالی
        برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
      •  ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
      •  تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
        بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
      •  شرکت در جلسات و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
    
      •  ارتباط با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وصول عوارض حق السهم شهرداری بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده .
       •  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
    
  
پرسنل  واحد حسابداری درآمد
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
کریم رحمتی  کارشناس مالی    کارشناس ارشد
مدیریت بازرگانی مالی 013-33227583

فیض الهی
کارشناس مالی کارشناس ارشد حسابداری
013-33227583
 
   
1397/12/15
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal