شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت
 

نام و نام خانوادگی:هاجر خرم دل
پست سازمانی: مدیریت تشخیص و وصول درآمد
مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری

متولد: رشت
تلفن تماس :33253233-013
پست الکترونیک
 
 
شرح وظایف مدیریت درآمد
    •    برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق
        یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
    •    برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
    •  صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوراض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری 
           شهروندان
    •   اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
    •   بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
    •   برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    •   برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
    •   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظایف اختصاصی مدیر درآمد
    •   نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
    •  برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق
          یا سایر واحدهای تا بعد تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف
تعرفه های مذکور
    •   برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
    •    صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری 
         شهروندان
    •    اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
    •   صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
    •   انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
 
واحد های زیر مجموعه
  نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن

فرزانه ابراهیمی نژاد رئیس اداره مطالبات و  دبیر کمیسیون ماده 77 فوق لیسانس
مدیریت بازرگانی

013-33229124


میترا زینی رئیس اداره تشخیص و ثبت درآمد
 فوق لیسانس
ریاضی کاربردی
013-33253233
 
نورالدین طوماری
مسئول عوارض نقلیه لیسانس مدیریت    013-33227583
  عاطفه تقی پور مسئول وصول و پیگیری عوارض  فوق لیسانس    مدیریت بازگانی مالی 013-33253232
  ژاله آفرین زاد مسئول  حسابداری درآمد لیسانس حسابداری 013-33253233
  محمد رضا مزین  کارشناس فن آوری اطلاعات لیسانس   کامپیوتر 013-33253233
1399/06/22
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal