شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
اداره وصول مطالبات و دبیر خانه کمیسیون ماده 77

 
نام و نام خانوادگی : فرزانه ابراهیمی نژاد
پست سازمانی : دبیر کمیسیون ماده 77 و رئیس اداره وصول مطالبات
تلفن تماس :33229124-013
پست الکترونیک: khalilzade@rasht.ir
 
 شرح وظایف دبیر خانه کمیسیون ماده 77
         
          مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 77 شامل ( شناسایی مودی ٬ محاسبه عوارض و ..)
          انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.
          تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده.
          ابلاغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری
          حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره  شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضاء
          حفظ ارتباط با سایر واحدهای شهرداری مرتبط با موضوعات و پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می شود به ویژه واحد درآمد شهرداری
          دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی خود
          دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری
          مراقبت بر اینکه تعیین اعضا کمیسیون وفق مقررات انجام شده باشد و پیگیری جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند
 
 
   
 
پرسنل دبیر خانه کمیسیون ماده 77
  نام و نام خانوادگی
سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
پروین طهماسبی
 کارشناس کمیسیون ماده 77
لیسانس حسابداری
 
1398/07/02
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal