شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به پرتال مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت خوش آمدید
حضور مدیران مناطق و معاونین اداری مالی و مسئولین مطالبات مناطق در اداره تشخیص و وصول درآمد 1397/01/27
حضور مدیران مناطق و معاونین اداری مالی و مسئولین مطالبات مناطق در اداره تشخیص و وصول درآمد
 
تشکیل جلسات با حضور مدیران مناطق و معاونین اداری مالی مناطق  و مسئولین مطالبات مناطق در راستای وصول و پیگیری مطالبات شهرداری در اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری برگزار گردید.
جلسه باحضور مدیران مناطق پنج گانه
 
 

جلسه باحضور معاونین اداری مالی مناطق
 
 
 

جلسه با حضور مسئولین مطالبات مناطق
 
تعداد بازدید: 3737
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal